28.01.2023

УЧИМО ЋИРИЛИЦУ

Цифра је знак за број, нота је знак за тон, слово је знак за глас, ћирилица је део нас!