Memoari Pavla Jakšića

Lična arhiva
Štab Sedme banijske divizije: Pavle Jakšić, Đuro Kladurin i Milan Pavlović u Glini 1943. godine

Memoari Pavla Jakšića (1): Veliki rat kroz oči dečaka

Pavle Jakšić (1913-2005), slavni partizanski komandat, heroj, general i jedan od najviših vojnih rukovodilaca posle rata, vojni teoretičar i pisac, doživeo je "sudbinu" karakterističnu za sve koji nisu ni hteli ni mogli da pristanu...

Memoari Pavla Jakšića (2): Carstvo na krajiškim kostima

Opisujući svoja sećanja na Veliki rat iz ugla četvorogodišnjeg deteta, Pavle Jakšić podseća da se Petrova gora, za vreme vekovnih hrišćansko-islamskih verskih ratova, nalazila u težištu trougla gradova-tvrđava: Bihaća, Siska i Karlovca, gornjokarlovačke "soldačke...

Memoari Pavla Jakšića (3): Nepravda u učionici

Pavle Jakšić u memoarima "Nad uspomenama", opisujući svoje prve godine školovanja, verno slika i prilike dvadesetih godina dvadesetog veka. Moju detinju dušu u najranijem detinjstvu mnogo je trovao strah od škole. Često sam slušao od...

Memoari Pavla Jakšića (4): „Švaba“ u Beogradu

Posle položenog maturskog ispita (1933) nastupila je velika neizvesnost oko mog daljeg školovanja. Industrijalac i senator Petar Teslić davao je stipendije samo srednjoškolcima, a u nepoznat svet velikih gradova nije se moglo "grlom u...

Memoari Pavla Jakšića (5): Pariz pod kukastim krstom

General Pavle Jakšić, opisujući studije optike u Parizu, gde se obreo nakon što je diplomirao fiziku i matematiku na Univerzitetu u Beogradu, verno dočarava slike početka Drugog svetskog rata u francuskoj prestonici.  Dok su Nemci...

Memoari Pavla Jakšića (6): Na stazama ratnika

Opisujući poslednje dane u Parizu gde je doživeo pad Francuske u nemačke ruke, Jakšić se osvrće na tadašnji stav nemačkih intelektualaca za koje smatra da su svojim neangažovanjem umnogome doprineli pobedi Hitlerove nacističke partije.  Pred...

Memoari Pavla Jakšića (7): Partizani na Goču

U memoarima "Nad uspomenama", general Pavle Jakšić ocenjuje da se Komunistička partija Jugoslavije, čije je Titovo rukovodstvo bilo lojalno Kominterni i posle Sovjetsko-nemačkog pakta, u ideološko-političkoj atmosferi saradnje SSSR i fašističke Nemačke - nije...

Memoari Pavla Jakšića (8): Sto Srba za jednog Nemca

Opisujući sutuaciju u Srbiji 1941. godine, general Pavle Jakšić u memoarima "Nad uspomenama", navodi da su partijsko-političke snage Srbije, među njima i političko i vojno rukovodstvo Kraljevačkog okruga, sprovodile opšte direktive KPJ za organizovanje...

Memoari Pavla Jakšića (9): Tito optužuje Koču

Neuspela odbrana Užica dokaz je da vrhovni komandant nije shvatao mehanizam partizanskog rata. Partizansko-četnički oružani obračuni od 1. do 19. novembra 1941. i masovni masakri izvršeni nad narodom u Kraljevu, Mačvi i Kragujevcu, a na...

Memoari Pavla Jakšića (10): Sukobi na život i smrt

Razmimoilaženja oko vojno-političkih pitanja pretvorila su se posle rata u različita viđenja sudbine ustanka u zapadnoj Srbiji.  U uslovima prve okupatorske ofanzivne najezde (pad Užičke republike), pojavila su se među nama, tu prikupljenim vojnim i...

Memoari Pavla Jakšića (11): Pretnja streljanjem

Partizansku ustaničku Srbiju razdirale su krajem 1941. godine iste one dileme koje su se pojavile u Karađorđevoj ustaničkoj Srbiji 1812. godine u očekivanju najezde Turaka posle Bukureštanskog rusko-turskog mira, u ustaničkoj Crnopotočkoj (Tiškovac) bosansko-krajiškoj...

Memoari Pavla Jakšića (12): Bereta simbol pobede

Sećajući se prve žestoke borbe Proleterske brigade gde je učestvovao kao komandant Kraljevačkog bataljona, Pavle Jakšić u memoarima "Nad uspomenama" piše:  U popodnevnim časovima, 21. decembra 1941, posle svečanosti u Rudom, kurir mi je doneo...

Memoari Pavla Jakšića (13): Ovca iz Žirovca

U Vrhovnom štabu bilo je odlučeno da krajiške, bosanske, banijske, kordunaške i ličke brigade razore sistem ustaško-kvislinške vlasti na prostoru Bihaćke, Cazinske i Slunjske krajine i tako otvore ona istorijska vrata kroz koja je...

Memoari Pavla Jakšića (14): Ostavi mi bar jednu kravu!

U memoarima "Nad uspomenama" general Pavle Jakšić pažnju je usmerio na isticanje manje poznatih odabranih događaja i detalja.  Četrnaestog juna 1942, sutradan po pogibiji u selu Rataj, komandanta Sedme banijske brigade Nine Marakovića, našli smo...

Memoari Pavla Jakšića (15): Saslušanje zbog svojeglavosti

General Pavle Jakšić, komandant Sedme banijske divizije u vreme bitaka na Sutjesci i Neretvi, u memoarima "Nad uspomenama" zapisao je da je vrhovni komandant Josip Broz za vreme bitke na Sutjesci bio "pećinski" neodlučan...

Memoari Pavla Jakšića (16): Lekcija o votki

Bogdan Oreščanin, posle odlaska Velimira Terzića, obavljao je dužnost načelnika Glavnog štaba Hrvatske. Njegovo postavljenje na tu dužnost smatrano je u Hrvatskoj za svršenu stvar. Jednoga dana iznenada je naišao u moj štab Jedanaestog korpusa...

Memoari Pavla Jakšića (17): Suze nemačkog generala

Tršćanska operacija predstavlja, po mišljenju generala Pavla Jakšića, krunu razvitka burnog, kompleksnog, nacionalnooslobodilačkog i partizanskoG frontalnog rata - od početka od 1941. - sa "četiri puške protiv četiri države" do operacije izvedene (1945) po...

Memoari Pavla Jakšića (18): Kačamak na Belom dvoru

Akademik Vladimir Dedijer je u predgovoru Jakšićevim memoarima "Nad uspomenama" zapisao da se Jakšić i u ratu i na brojnim funkcijama posle rata pridržavao prvobitne partizanske etike da otvoreno govori i iznosi svoja mišljenja...

1 KOMENTAR

  1. Kako to da toliko pametan covek nije znao da sluzi neprijateljima svog naroda? Zasto, kao patriota, nije otisao u legitimnu vojsku i branio zemlju?

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime