pixabay.com

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore najavilo je da će preduzeti mere protiv ministra-savetnika u ambasadi Srbije u Podgorici zbog nepoštovanja Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

„U delovanju ministra-savetnika ambasade Srbije stekli su se i nepobitno utvrđeni postupci kojima se flagrantno krši slovo i duh Bečke konvencije, dobra vera i dobra praksa u međudržavnim odnosima i diplomatskim relacijama“, navedeno je u saopštenju iz tog resora.

U saopštenju se ne precizira na koji način je ministar-savetnik ambasade Srbije u Podgorici „flagrantno“ prekršio „slovo i duh“ Bečke konvencije.

Navode da je u otvorenoj i veoma korektnoj komunikaciji, uz obostrano razumevanje, ambasador Srbije u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore precizno i detaljno obavešten o karakteru, kako kažu, ovih aktivnosti, kao i o odgovarajućim merama koje će biti preduzeti crnogorski organi.

Istovremeno se dodaje da se diplomata u zvanju ministra-savetnika u ambasadi Crne Gore u Beogradu ponaša i deluje primereno i uzorno, poštujući sve standarde i uzuse Bečke konvencije, pa osim pukog reciprociteta, stvarnih motiva i razloga za preduzimanje mera protiv nje nema.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here