Mladić nije nameravao da osvoji Sarajevo

0

Svedok, pripadnik VRS, izjavio je da je bio prisutan kada je Mladić, 1993, rekao da je ideja o osvajanju Sarajeva "neprihvatljiva", jer bi "donela velike žrtve na obe strane" i dodatno "krvoproliće".

 

Mladić je, tvrdi svedok, bio protiv osvajanju Sarajeva: "Bilo mu je neprihvatljiva ideja, jer bi donela velike žrtve na obe strane i dodatno krvoproliće"
 

Dok ga je unakrsno ispitivao tužilac Piter Mekloski, GRM-010 je, međutim, kazao da "ne zna" koje su Mladićeve namere bile, ali da u generalovom govoru posvećenom operaciji "Lukavac ‘93" "takvu mogućnost (zauzimanja Sarajeva) ja nisam čuo, ni video".

 

"Mladić je rekao da je ideja da se spoje dva korpusa – Sarajevski i Hercegovački – i da se se suprotna strana privoli na pregovore o pravičnom miru. Tako je on govorio", izjavio je GRM-010 u iskazu posredstvom video veze, čiji je veći deo bio zatvoren za javnost.

 

Svedok je nastojao i da relativizuje Mladićevu naredbu iz maja 1992. da artiljerija VRS otvori vatru po sarajevskom naselju Pofalići, zato što tamo "ima malo Srba".

 

Tvrdeći da je, preko radio veze, čuo tu naredbu, ali ne identifikujući izričito generala Mladića, GRM-010 sugerisao je da je ona porazumevala "da se dejstvuje po vojnim i paravojnim formacijama" i "bandama" Muslimana, koje su, prethodno, izazvale egzodus Srba sa Pofalića, napadajući, paleći i pljačkajući njihove kuće.

 

O tome je svedoka, kako je rekao, "plačući" obavestio srpski vojnik Milenko ili Milanko Mladić, koji mu je pokazao "dim zapaljenih srpskih kuća na Pofalićima uključujući i kuću generala Mladića".

 

Na, u sudnici više puta puštanom, audio snimku, koji je presrela Teritorijalna odbrana BiH, general Mladić se čuje kako podređenom oficiru naređuje da artiljerijom gađa četvrti Velašići i Pofalići, jer "tamo nema mnogo srpskog življa", kao i mete u centralnim sarajevskim ulicama. Komandant VRS naredio je i "jedan plotun" na zgradu Predsedništva BiH.

 

Kako je Mladić rekao na snimku, načinjenom u noći između 28. i 29. maja 1992, cilj tih napada bio je da se Sarajlijama "razvuče pamet" i da im se ne dozvoli da spavaju.

 

Mladićeva odbrana, ranije tokom procesa, osporavala je autentičnost snimka, tvrdeći da je reč o montaži muslimanske strane. Uprkos tome, snimak je prihvaćen kao dokaz tužilaštva protiv generala Mladića.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here