Pošta Srbije/Vuk Branković
Novi vozni park

Kontinuiranim unapređenjem logističkih kapaciteta, automatizacijom i digitalizacijom procesa, investiranjem u održivu energiju ugradnjom solarnih panela u najvećim poštanskim centrima, Pošta Srbije nastavlja da povećava pouzdanost prerade, kako bi osigurala razvoj i obezbedila kapacitete koji prate povećanje obima postojećih usluga.

– Nastavljamo sa ulaganjima u nove mašine i tehnologiju, obnavljamo vozni park. Primera radi, od marta 2021. godine, nabavljeno je novih 2.350 vozila, od čega je 2.200 vozila, kombija, mopeda i bicikala direktno angažovanih na dostavi pošiljaka, dok je za transport opredeljeno novih 150 teretnih vozila. Pored toga kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta usluga, a sve u cilju boljih i efikasnijih procesa sortiranja, pretovara, transporta, skladištenja, komisioniranja i drugih komercijalnih tržišnih zahteva – rekao je Zoran Đorđević, v.d. direktor Pošte Srbije i dodao da paralelno sa tim u Preduzeću se sprovodi sistematizacija i reorganizacija u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije u cilju bolje organizacije posla, praćenja i analize, koja će da pomogne da se u svakom trenutku zna kako Pošta funkcioniše i šta je nužno učiniti za unapređenje posla i uslova rada zaposlenih.

Vredan rad je prepoznat i nagrađen

– Kada je reč o radnicima, sa pravom verujemo da možemo, kada dođe vreme, da povećamo plate, isplatimo dobit, a sve to zahvaljujući dobrim rezultatima iz prethodne tri godine. Neto dobit Pošte Srbije, za samo sedam meseci ove godine, iznosi dve milijarde dinara. Imamo oročenih 12 miliona evra i 17 miliona dolara u bankama, dok je dug prema nama tri milijarde dinara, a nasuprot tome – Pošta Srbije nema dugovanja ni prema kome, niti je kreditno zadužena, a sve svoje dospele finansijske obaveze plaća uredno i navreme, pri čemu početkom sledeće godine dolazi na fakturisanje sigurnih dodatnih 10 miliona evra – zaključio je Đorđević.

Ponosni smo na rezultate koji su postignuti, naročito na ono što je zajednički, uz dogovor sa reprezentativnim sindikatima, učinjeno na velikom poboljšanju radno-pravnog i socijalnog statusa svih radnika i uslova u kojima vredno i odgovorno rade (godišnji zdravstveni pregledi, osiguranje radnikai i movine 24/7 itd).

Najveći regionalni poštansko-logistički centar u Beogradu

Jedno od strateških opredeljenja Pošte Srbije ostaje modernizacija i podizanje kapaciteta svih 15 preradnih centara u celoj zemlji, kao najznačajnijih činilaca poštansko-logističke infrastrukture. Najveći, regionalni poštansko-logistički centar u Beogradu prostire se na 28.000 metara kvadratnih savremeno opremljenog prostora za poslovne procese, preradu pošiljaka i skladištenje. U njemu je radno angažovano 900 izvršilaca. Pored beogradskog, centri u Novom Sadu i Nišu imaju status regionalnih poštanskih centara.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here