Hadži Marko Vujičić
Cetinjski manastir

Skupština Cetinja podržala je građansku inicijativu da se prava svojine Cetinjskog manastira prenesu sa prestonice na nepriznatu Crnogorsku pravoslavnu crkvu.

Skupština je podržala ranije usaglašene zaključke u kojima se navodi da podržavaju “Inicijativu građana radi omogućavanja ravnopravnosti u korišćenju Cetinjskog manastira svim pravoslavnim vernicima i ravnopravnog i slobodnog vršenja verskih obreda i verskih poslova svim pravoslavnim verskim zajednicama u Crnoj Gori”.

Za inicijativu je glasalo 19 od 33 odbornika lokalnog parlamenta.

Takođe, u usvojenom zaključku osuđuje se odluka Vlade Crne Gore da se imovina manastira prenese na državu.

– Skupština Prestonice Cetinje snažno osuđuje i protestuje zbog delovanja Vlade Crne Gore i poziva je da se uzdrži od daljeg protivpravnog postupanja, i da povuče donete akte i sprovedene radnje kojima se bez zakonskog utemeljenja želi zabraniti raspolaganje Prestonici imovinom koja se nalazi u njenom nespornom vlasništvu. Skupština Prestonice Cetinje poziva nadležne državne institucije da u skladu sa zakonom sprovedu radnje i aktivnosti u cilju zaštite kulturne baštine u svojini Prestonice od kontinuirane devastacije koju vrši Mitropolija Crnogorsko primorska – crkve Srbije – stoji u zaključcima.

Skupština Prestonice, kako se navodi, zabranjuje bilo kakvo adaptiranje, rekonstrukciju ili građenje u zoni zaštićenog kulturnog dobra Cetinjski manastir, bez prethodno dobijene saglasnosti Prestonice.

– Ovlašćuje se gradonačelnik Prestonice, da u saradnji sa nadležnim organima lokalne samouprave i Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa Prestonice, uz angažovanje advokatskog tima, u cilju zaštite prava i interesa Prestonice pred nadležnim državnim organima, preduzme odgovarajuće pravne radnje kako bi se onemogućilo da se Cetinjski manastir kao ishodište istorijskog, državnog i duhovnog identiteta Crne Gore i kulturno dobro od najvećeg značaja za državu, zaštiti od uzurpacije i devastacije, i obezbedi stvaranje preduslova da se odluči o pravu korišćenja i upravljanja Cetinjskim manastirom – navodi se u zaključcima.

Pored toga Skupština Cetinja obavezuje gradonačelnika da ih redovno obaveštava o preduzetim merama i radnjama, u skladu sa navedenim zaključcima.

– Aktuelna izvršna i zakonodavna vlast u kontinuitetu, suprotno međunarodnim dokumentima i Ustavu Crne Gore, sprovode aktivnosti kojima se onemogućava ostvarenje prava na slobodu misli, savesti i veroispovesti vernicima i sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve – stoji u zaključcima koje je usvojila Skupština Cetinja.

Odbornici su pozvali predstavnike međunarodnih organizacija, međunarodne institucije i organizacije civilnog društva da “doprinesu ostvarivanju i zaštiti ugroženih prava i sloboda građana Crne Gore, kao i utvrđivanju odgovornosti za postupanje državnih institucija suprotno međunarodnim dokumentima i standardima.”

3 COMMENTS

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here