Novine u civilnom služenju vojske

0

Pravo na prigovor savesti, kako piše u zakonu, ne može ostvariti vojni obveznik koji je posedovao ili poseduje dozvolu za nošenje ili držanje oružja, koji je podnosio ili je podneo zahtev za nošenje ili držanje oružja, kao ni osoba koja je pravnosnažno osuđivana za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti ili za krivično delo ili prekršaje s elementima nasilja koje se goni po privatnoj tužbi.

 

Na prigovor savesti nema pravo ni osoba koja se bavila ili se bavi popravkom i prodajom oružja ili municije, protiv koje je pokrenut ili se vodi krivični postupak za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, kao ni vojni obveznik koji je više puta prekršajno kažnjavan ili osuđivan za izazivanje ili učestvovanje u neredima i tučama i ako je registrovan kao vlasnik ili kolekcionar vatrenog ili trofejnog oružja.

 

Na prigovor savesti nema pravo i osoba koja je ili je bila član lovačkog, streljačkog, streličarskog ili drugog kluba, društva ili udruženja koje u svojim aktivnostima ima upotrebu hladnog ili vatrenog oružja, ali i vojni obveznik za koga se utvrdi da je u podnetom zahtevu za civilnu službu dao neistinite podatke.

 

Ministarstvo odbrane je dužno da regrutu u pozivu za uvođenje u vojnu evidenciju, lekarske preglede i odsluženje vojnog roka dostavi obaveštenje o njegovom pravu na prigovor savesti i postupak za ostvarivanje tog prava.

 

Regrut koji želi da se pozove na prigovor savesti podnosipisani zahtev za civilnu službu s potrebnim dokazima najkasnije u roku od osam dana od dana prijema poziva za odsluženje vojnog roka.

 

U civilnu službu regrut se upućuje u kalendarskoj godini u kojoj navršava 19 godina, a najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina.

 

U izuzetnim slučajevima regrut može biti pod posebnim uslovima upućen u civilnu službu najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina.
 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here