Očuvati versku toleranciju na Kosovu

0

Verska baština i tolerancija na Kosovu moraju biti očuvane: Atifete Jahjaga 

 

Ona je prilikom otvaranja Međunarodne konferencije o verskoj toleranciji u Prizrenu, kazala da je baštinu međuverske tolerancije neophodno sačuvati kako se ne bi dozvolilo da je otmu politike isključivosti koje stvaraju podele i neprijateljstva među ljudima.

 

"Upravo je taj duh zajedničkog života i vrednosti tradicionalnih vera na Kosovu ono što treba biti naš orijentir u daljoj izgradnji naše nove države. Naš Ustav, koji nas obavezuje da gradimo jednu suverenu i ravnopravnu državu, vrlo je jasno odvojio državu i veru. On garantuje versku slobodu i uključuje obavezu poštovanja i zaštitu verskih spomenika", rekla je Jahjaga.

 

Ona je kazala da religija ne ispunjava samo duhovne potrebe ljudi, već obezbeđuje njihovo posvećenje i posvećenje njihovih naslednika prema vrednostima koje utiču na ponašanje i javno delovanje.

 

"Vera nije samo privatno pitanje, nego često jeste opšta pozitivna snaga, koja se ispoljava u ljubavi i brizi prema drugome. Tu dodatnu vrednost koju religija donosi našim društvima, videli smo na primeru Majke Tereze, koja je svoj život posvetila ublažavanju teške situacije sirotinje i patnje zajednica koje su ostale na društvenim marginama", rekla je Jahjaga.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here