pixabay.com

Mikroorganizmi su sve otporniji na lekove i taj problem mogao bi da postane izvor nove pandemije sa ozbiljnim implikacijama po zdravlje ljudi i privredu, upozorava agencija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO.

Mikroorganizmi su sve otporniji a taj proces ubrzava sve masovnija upotreba sredstava za njihovo uništavanje kod ljudi, životinja i poljoprivrednih kultura, ističe se u tekstu FAO objavljenom povodom Svetske nedelje svesti o zaraznim bolestima koja je upravo obeležena.

Najmanje 700 hiljada ljudi godišnje umre od zaraze disajnih puteva i urinarnog trakta, kao i od polno prenosivih bolesti, koje je zbog otpornosti njihovog izazivača sve teže lečiti, podseća FAO.

Otpornost na lekove sve je prisutnija i u poljoprivredno-prehrambenom sektoru privrede i preti globalnoj bezbednosti proizvodnji hrane, tvrdi FAO.

Ne pomažu ni najjači lekovi

“Širom sveta ljudi, životinje i biljke već umiru od infekcija koje ne mogu da se leče čak ni najjačim lekovima protiv mikroorganizama”, navodi se dalje.

– Ako se problem otpornosti mikroorganizama na lekove ne reši, sledeća pandemija sa kojom ćemo da se suočimo mogla bi da bude bakterijska i puno smrtonosnija, zbog lekova koji više ne deluju – napominje zamenica generalnog direktora FAO Marija Helena Semedo.

Otpornost mikroorganizama na lekove spada među globalne pretnje, potencijalno opasnije od koronavirusa, zaključuju u FAO.

Prehrambeni i poljoprivredni sektor imaju ključnu ulogu u rešavanju tog problema jer se u mnogim delovima sveta sredstva protiv mikroorganizama puno više koriste u uzgoju životinja nego u zaštiti ljudskog zdravlja.

Proces pojačava stalni rast potražnje za hranom zbog sve brojnije ljudske populacije, a naučnici ne mogu da drže tempo i istom brzinom osmišljavaju nove lekove, pa su u opasnosti globalni sektor proizvodnje hrane, njena bezbednost, zdravstveni sistemi i privreda, naglašava FAO.

Preporuke svim ključnim akterima

Agencija je zato pre dva dana oformila tim stručnjaka, uključujući poljoprivrednike, veterinare, epidemiologe i naučnike koji će da traže rešenja u poljoprivrednom sektoru i politici, usmerena na primereniju upotrebu sredstava protiv mikroorganizama i delotvornije sprečavanje bolesti.

U međuvremenu, poljoprivrednicima i akterima u prehrambenom lancu sugerišu da temeljno peru ruke, odeću i obuću i radne površine pre i posle kontakta sa životinjama i proizvodima.

Takođe, moraju da vode računa o zdravlju životinja koje bi trebalo da žive bez stresa. Za njih je važna i čista voda i dobra hrana koja treba da se drži na suvom i bude zaštićena od glodara, ptica, insekata i drugi prenosilaca bakterija.

U FAO naglašavaju i da bi upotreba pesticida trebalo da bude poslednje rešenje, kada se iscrpe sva druga.

Potrošačima preporučuju da dobro termički obrade hranu i da je ne podgrevaju. Temperatura u frižiderima i u transportu mora da bude na odgovarajućem niskom nivou posebno kada se radi o sirovom mesu.

FAO od političara traži da borbu protiv otpornih mikroorganizama proglase prioritetom i da hitno definišu mere i saradnju sa zainteresovanim akterima kako bi strategije i zakoni bili što delotvorniji.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime