PULJA

0

U "Leksikonu prezimena SR Hrvatske" (iz 1976), prezime Pulja zabeleženo je u Vukovaru, Bjelovaru, Vrginmostu (Ostrožin), Koprivnici, Virovitici i Zadru. Ubedljivo ih je najviše u Ostrožinu i uopšte oko Vrginmosta, zatim u Ždrelcu kod Zadra.

Kod M. Radeke, u "Karlovačkom vladičanstvu", za Pulje stoji da su pravoslavni i da slave Nikoljdan i Đurđevdan.

Kao varijante ovog prezimena, Puljić i Puljin su rasprostranjeni uglavnom u Slavoniji, ali i Dubrovniku, Puljanović u Imotskom i Splitu, ali i u Bosni, što ukazuje na poreklo Pulja iz Hercegovine ili još južnije, iz crnogorske krajine i primorja.

 

Neki od njih primili su islam i poarbanašili se, kao Puljići na Kosovu i Pulji na Crnogorskom primorju (Bar). U južnoj Hercegovini su bili pravoslavnu u Hodovu, dok su oko Mostara i Splita već poislamljeni.

 

 

B E S P L A T N O

Istražite svoje prezime

 

 

 

Poštovani posetioci sajta,

 

 

Ako želite da saznate odakle i otkad potiču koreni vaše porodice i kako je nastalo vaše prezime, “Vesti“ će vam to omogućiti – dovoljno je samo da pišete na našu e-mail adresu – redakcija@vesti-online.com

 

 

Osim osnovnih podataka o sebi – ime, prezime i adresa, potrebno je da navedete što više vama poznatih činjenica o svojoj porodici i zavičaju: OBAVEZNO odakle potiču vaši preci i koja vam je krsna slava, a zatim, ako je moguće, i u kojim krajevima su živeli i žive delovi vaše šire familije, da li su menjali prezime i kada.Možete tražiti podatke samo o jednom prezimenu – vašem sadašnjem ili, za žene, devojačkom.

 

 

Obilje podataka vam garantuje i sadržajnu priču o vašim korenima. Odgovore će vam davati naši saradnici mr Radomir D. Rakić i Vera Stanisavljević-Rakić, stručnjaci za etnologiju i etimologiju.

 

Molimo Vas da imate strpljenja, jer našim saradnicima treba vremena da istraže vaše poreklo. Podaci do kojih oni dođu biće odmah postavljeni na odgovarajuće stranice na portalu.

 

Grana Pulja, kojoj pripadaju i preci naših čitalaca, prešla je na severnije prostore Balkana mnogo ranije ili je ona stigla onim krakom preko višegradskog Starog Vlaha i Tešnja gde su zabeleženi u Bosni još uvek kao pravoslavni.

Prezime Pulja, i druga, izvedena, moglo je doći od nadimka Pulja/Puljo, koji Vuk navodi u "Srpskom riječniku". Ta reč, pulja, turcizam vodi poreklo od persijskog pul, sa osnovnim značenjem novac, para (u Srbiji i Bosni u Vukovo vreme: novčić šest para, ali i kolutić od žute kovine kojima su se ukrašavale marame, taksena marka i slično).

 

Izgovarala se kao pula, pulija, puce, pulka i puljka, sve sa značenjem dugme.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here