Skupština usvojila Zakon o odlikovanjima

0

Ordeni, u zavisnosti od vrste zasluge, mogu biti dodeljeni u vidu Ordena Republike Srbije, Ordena srpske zastave, Sretenjskog ordena, Ordena zasluga za državu, Ordena belog orla sa mačevima i Ordena zasluga za odbranu i bezbednost.

 

Medalje koje mogu biti dodeljene su Medalja za hrabrost, Medalja za zasluge i Medalja zasluga za odbranu i bezbednost, dok se spomenice dodeljuju radi obeležavanja događaja koji su od velikog značaja za Srbiju.

 

Odlikovanja zaslužnim građanima ukazom dodeljuje predsednik Srbije, po pravilu dva puta godišnje, u februaru i junu, uz mogućnost da to učini i van predviđenih termina.

 

Ona imaju istorijski značajnu ulogu u izgradnji sistema odbrane i predstavljaju najviše znake javnog priznanja koji se dodeljuju za izuzetne zasluge i dela od velikog značaja za državu.

 

Nosioci odlikovanja mogu biti domaći i strani državljani, pravna lica i drugi subjekti.

Zakonom se propisuju i uslovi pod kojim domaći državljani mogu nositi odlikovanja strane države, odnosno međunarodne organizacije, za šta je neophodna prethodna saglasnost Ministarstva spoljnih poslova.

 

Precizirano je da Pedlog za dodelu odlikovanja mogu podneti državni organi, Srpska akademija nauka i umetnosti, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, organizacije i udruženja, a predsednik odlikovanje može dodeliti i samoinicijativno.

 

Regulisana je i mogućnost da se odlikovanom oduzme odlikovanje ukoliko postupa suprotno javnom poretku i moralu ili se ponaša na način koji ga čini nedostojnim položaja nosioca odlikovanja.

 

Zakonom su predviđene i novčane kazne, pa će se kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako izradi, upotrebi ili pusti u promet znak ili drugi predmet koji ima izgled odlikovanja Srbije.

 

Novčane kazne predivđene su i za privredni prestup odgovornog lica u privrednom društvu ili drugom pravnom licu od 10.000 do 100.000 dinara, a predmeti koji su nastali i stečena imovinska korist izvršenjem privrednog prestupa biće oduzeta.

 

Kazne su predviđene i za fizička lica, pa će tako od 10.000 do 50.000 dinara morati da plati onaj ko nosi strano odlikovanje bez pribavljene saglasnosti nadležnog organa, ko nosi ili upotrebljava znak ili drugi predmet koji ima izgled odlikovanja Republike Srbije, nosi odlikovanje kojim nije odlikovano ili koje nosi odlikovanje na način koji je suprotan propisima.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here