Srbi Vikipediju čitaju na engleskom

0

Navodi se da je najverovatniji razlog za takav odnos engleske i srpske opcije u činjenici da je VIkipedija znatno razvijenija na engleskom jeziku, ali i to što veliki broj korisnika Interneta koristi engleski jezik.

 

Mnogi pojmovi, posebno oni koji su karakteristični za anglosaksonsku kulturu, istoriju, nauku ili praksu isključivo se mogu pronaći na stranama Vikipedije na engleskom jeziku, što dodatno objašnjava odnos posećenosti.

 

U Srbiji, posle engleske i srpske, najposećenije su Vikipedije iz bivših jugoslovenskih republika, na prvom mestu hrvatska Vikipedija (sa 2,5 odsto), zatim srpskohrvatska (2,1odsto) i bošnjačka sa 1,2 odsto.

Od jezika manjina, korisnici iz Srbije posećuju Vikipedije na albanskom (2.4 odsto) i mađarskom (0,7 odsto) jeziku, a od stranih jezika, pored engleskog, posećene su Vikipedije na nemačkom (1,4 odsto) i francuskom (0,6 odsto) jeziku.

U Hrvatskoj su posle Vikipedije na engleskom i hrvatskom jeziku najposećenije strane na bošnjačkom (2,6 odsto), a tek iza nemačke Vikipedije (sa 1,6 odsto) pozicionirana je Vikipedija na srpskom (jedan odsto).

U saopštenju se navodi da ukoliko se posmatraju zemlje iz kojih se najviše posećuje Vikipedija na srpskom jeziku nešto više od polovine poseta je iz Srbije, zatim iz Slovenije (8,5odsto), pa iz Sjedinjenih Američkih Država (5,7odsto), zatim iz Bosne i Hercegovine (5,1 odsto), kao i Nemačke (4,9 odsto).

 

Najveća posećenost Vikipedije na albanskom jeziku je iz Albanije (25 odsto) i Srbije (22 odsto), navodi se u saopštenju.

 

Srpski u Surinamu

Statistički podaci otkrili su i jednu zanimljivost, a to je da je u 2009. godini Vikipedija na srpskom jeziku zabeležila značajan porast poseta iz Surinama. Razlog je pre svega tehničke prirode, činjenica da je jezički kod za srpski jezik isti kao državni kod za Surinam (sr), te mnogi građani Surinama kucajući u svojim Internet pretraživačima http://sr.wikipedia.org/ i ne slute da će završiti na strancima njima potpuno nepoznatog jezika.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here