Tanjug/AP
Novak Đoković

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, odbacilo je krivičnu prijavu potpisnika “Budimir Grom” u kojoj se navodi da su nepoznata lica sačinila falsifikovanu ispravu – PCR potvrde, koje je kasnije upotrebio Novak Ðoković za izuzeće od vakcinacije pri ulasku u Australiju, kao i prilikom izjavljivanja žalbe na odluku o ukidanju vize.

Prijava je tužilaštvu bila podneta 12. januara elektronskim putem protiv NN lica zbog izvršenja krivičnog dela Falsifikovanje isprave, saopštilo je tužilaštvo.

Tužilaštvo je izvršilo neophodne provere, u kom cilju je upućen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije radi provere tačnosti podataka, odnosno navoda iz krivične prijave.

Tužilaštvo je danas obavešteno od strane Ministarstva zdravlja da je inspekcijskim nadzorom u ustanovama iz Plana mreže utvrđeno da su potvrde o rezultatu testiranja na virus SARS-CoV-2 na koje se ukazuje u krivičnoj prijavi autentične.

“Uvidom u elektronsku bazu podataka prilikom nadzora o izvršenim testiranjima na prisustvo virusa Covid-19 za lice Novak Đoković utvrđeno da je on više puta testiran i da su i potvrde o rezultatu testiranja od dana 16.12.2021. godine i od dana 22.12.2022. godine validne”, precizira tužialštvo.

Nakon prikupljenih podataka tužilaštvo je rešenjem odbacilo krivičnu prijavu, obzirom da prijavljeno delo nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here