EPA/ AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HA
Sukob u Nagorno-Karabahu

Sukob malih u interesu velikih, najčešći je scenario koji neretko posle ratnih dešavanja ostaje kao zamrznuti konflikt, kaže za “Vesti” stručnjak za strana ulaganja Milan Kovaćević.

On ukazuje da ima dosta ratova na planeti i da dok jedne ulaze u sukobe i treba im oružje, druge im ga prodaju.

– Nažalost, interes tih velikih i moćnih je da prodaju što više oružja i ostvare profit – pojašnjava dalje te interese.

Ako države koje su ratovale ne mogu da postignu kompromis, do primirja, prema njegovim rečima, dolazi putem zamrznutog konflikta, a takvo stanje naš sagovornik tumači kao jednu vrstu hladnog rata.

– Sukobljene države različitih su stepena razvijenosti, ali bez obzira na to koja je višeg, a koja nižeg, situacija nerešenog konflikta među njima usporava ekonomiju obeju tih država, jer utiče ne samo na privredu i domaće kompanije već i na sve oblasti života. Zbog stalne nesigurnosti stanja, zbog zategnutih odnosa, strani investitori ne žele da ulažu – ukazuje kako se zamrznuti konflikt odražava na učesnice.

Uz to, prema njegovim rečima, ove zemlje u strahu da će rat ponovo buknuti najviše rade na razvoju svojih industrija naoružanja, u koje i ulažu. Bruto društveni proizvod neke zemlje je koliko ima usluga i proizvoda, a ako te zemlje koje se spremaju za neki novi sukob ulažu više u vojnu industriju, to rade nauštrb bolnica, škola i drugih oblasti – tumači Kovačević uz napomenu da sve to vodi padu standarda njihovih građana.

Sutra – Šta su zamrznuti konflikti (5): Život uz zveckanje oružja