Ulivao je nadu, podstrek i veru

Objedinitelj: Patrijarh Pavle sa našim ljudima u Kanadi

Kanadski Srbi su sa tugom i poštovanjem primili vest o smrti patrijarha Pavla. Još su žive uspomene među parohijanima i vernicima u Torontu i Miltonu na dolaske Njegove svetosti u daleku Kanadu 1992. i 1994. godine.

Ljubav i poštovanje

 

Dušan Rađenović, krepki 88-godišnjak, koji od 1950. živi u Torontu, pamti patrijarhove dolaske kao neke od najlepših događaja u svom dugom boravku u Kanadi.
– Mi smo ga dočekali sa oduševljenjem. On je nama pokazao svoju blagost, mir, krotkost. Bilo je puno naroda kad je dolazio, svi su hteli da ga vide, da ih blagosilja. Zaista smo ga voleli i poštovali.

Prvi put je blagopočinuvši patrijarh Pavle došao u posetu Srbima u Kanadi oktobra 1992. godine kao objedinitelj. Nakon nekoliko decenija, naime, prevaziđen je raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

– Ulivao je podstrek, nadu i veru – veli Vitomir Stegnajić, koji je za vreme patrijarhovih poseta bio potpredsednik Dobrotvornog fonda "Sveti car Lazar".

– U ono vreme je bio cenjen i poštovan, a sa početkom ratova na prostoru bivše Jugoslavije postao je savest srpskoga naroda. Moja pokojna supruga i ja sreli smo ga lično nekoliko puta.

 

Među Srbe u Kanadi, kako sam ja to doživeo, došao je kao ključna ličnost objedinjavanja naše crkve nakon višedecenijskog raskola. Te 1992. godine uveliko je besneo rat na prostorima bivše Jugoslavije i mi, ovde u Kanadi, već smo sakupljali pomoć našoj braći tamo. Njegovoj svetosti sam tada predao dokumentaciju za četiri kontejnera humanitarne pomoći (lekovi, sanitetski materijal, medicinski aparati). Tada je naš patrijarh bio u prilici da vidi koliko i kako radi Dobrotvorni fond "Sveti car Lazar". Za naš rad i aktivnosti, 1996. godine smo odlikovani Ordenom Svetog Save – ponosno nam je ispričao Vitomir Stegnajić.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime