Vesna i dalje vodi žene

0

Ponovo predsednik: Vesna Kravar
 

Skupštini je prisustvovao vicekonzul Predrag Mandić kao i mnogobrojni predstavnici klubova i poznati aktivisti među kojima je bio Zvonko Jovanović, potpredsednik Skupštine dijaspore, Miloš Damjanac, Stevo Ilić i drugi. Skupštinu je odlično vodio iskusni i poznati aktivista Boško Lopušina.

Uprava i nadzorni odbor
 

Bivša i sadašnja predsednica Vesna Kravar podnela je članovima Skupštine izveštaj o protekloj godini i govorila o svim aktivnostima za protekli period kao i problemima sa kojima su se susretali. Izveštaj je, radi bolje preglednosti, prikazan i na video-projektoru, za šta se pobrinula potpredsednica Darinka Filipović.

 

Radno predsedništvo: Lopušina se odlično snašao među ženama
 

Milica Petrović, blagajnik je iznela podatke o prihodima i rashodima koje je Udruženje imalo uz konstataciju da su pozitivno poslovale.
 

Zahvalnost "Vestima"

Vesna Kravar se posebno zahvalila najtiražnijem dnevnom listu dijaspore "Vestima", koje su, kako je rekla, mnogo pomogle udruženju jer su pratile sve aktivnosti i prenele ih svojim čitaocima, što je i doprinelo njegovom popularisanju.

 

Nadzorna komisija je potvrdila navode blagajnika i konstatovala da je imala uvid u sva potrebna dokumenta blagajne, da se dobro poslovalo, obzirom da su počeli od nule, a ipak stvorili neka sredstva sa kojim se može dalje nastaviti sa radom. Diskusija po izveštaju nije bilo pa ga je Skupština jednoglasno usvojila.

Naravno, bilo je i dosta reči i o trenutnoj teškoj situaciji u Srbiji i Republici Srpskoj nakon katastrofalnih poplava pa je prisutnima podeljena uplatnica Udruženja na koju se mogu uplatiti sredstva za ugrožene i postradale.

Nakon završetka Skupštine gosti i članovi su se poslužili raznim đakonijama koje su pripremile vredne članice udruženja žena.
 

Nova Uprava

Predsednik je Vesna Kravar, potpredsednik Anđelka Krasojević, sekretar Olga Jovanović, blagajnik Milica Petrović i članovi dr Branka Đorđević i Darinka Filipović, u nadzorni odbor su izabrane Jelena Kuzmanović, Suzana Hunciker i Milica Gajić.

 

Komisija SMIP

Na predlog Zvonka Jovanovića da se izabere jedna članica Udruženja koja će ući u sastav komisije koju će oformiti Ministarstvo inostranih poslova Srbije, a koja će imati zadatak da u javnosti iznese i žrtve silovanja u proteklim ratovima na Balkanu srpske nacionalnosti, izabrana je profesor Jelena Mitrović.

 

"Nisu svi simulanti"

Ljuba Đurđević iznela je interesantan predlog da bi i lekari iz Srbije trebalo da imaju mogućnost da daju svoje mišljenje o ljudima koji zbog bolesti traže invalidsku penziju u Švajcaskoj, "jer ovde lekari često sve naše zemljake proglašavaju simulatorima, što je nedopustivo i u najmanju ruku nehumano."
– Nemoguće je da su svi tražioci invalidnina prevaranti i ta oblast bi zaista trebalo da bude bolje regulisana – istakla je Ljuba Đurđević.

 

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here