Zaštita prava potrošača uskoro ista u Srbiji i u EU

0

Slobodan Milosavljević

On je u intervjuu za Tanjug rekao da je u novi zakon, koji treba da bude usvojen u paketu sa ostalim trgovinskim zakonima, ugrađeno svih 15 ključnih evropskih direktiva, tako da neće biti nikakve razlike u mogućnosti zaštite prava potrošača u Srbiji i u EU.

"Direktive regulišu različite potrošacke ugovore, ali suština je obavezno informisanje i obaveštavanje potrošača, pre zaključenja ugovora o kupovini dobara i primanju usluga, zatim standardi koji su vrlo jasni u smislu postupaka, ukoliko određeno pravo bude uskraćeno i ukoliko neko dođe u situaciju da svoja prava brani", rekao je on.

Paralelno uvođenje vansudskog rešavanja sporova medijacijom i kreiranje prakse medijacije koja bi ubuduće trebalo da predvidi, odnosno nasluti kako će reagovati posrednik u rešavanju spora i eventualno sudski organ, ukoliko određeni spor dođe do suda, dovodi i proizvođače i trgovce u situaciju da se bore za potrošača, istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, usvajanje paketa trgovinskih zakona, koje se očekuje u junu, treba da omogući i korišćenje novih pretpristupnih IPA fondova EU naredne godine. Ta sredstva se mere sa više miliona evra i pomoći će i unapređenju poslovne prakse i funkcionisanju asocijacija potrošača, obezbeđujući njihovu edukaciju i osposobljavanje za veću ulogu na tržištu.

 

Pravno savetovalište

Ministar Milosavljević je istakao da je postignut dogovor sa Pravnim fakultetom da se u svakom trenutku nekoliko studenata poslednje godine fakulteta volonterski uključi u savetovanje potrošača.

Milosavljević je podsetio da je u Nedelji potrošaca otvoren i Kontakt centar za zaštitu prava potrošača, na 19. spratu palate "Beograđanka". Tu operateri svakodnevno dežuraju, a uveden je i telefon za žalbe i savete 0800-103-104.

 

Ukazavši da je zaštita konkurencije i tržišnih sloboda jedna od najvažnijih oblasti svake ekonomije, on je ocenio da Srbija ima jedan od najboljih zakona u Evropi u tom pogledu, kao i podzakonska akta.

Ministar je dodao da je tačno da Vrhovni sud Srbije u prethodnom periodu nije potvrdio nijednu odluku Komisije za zaštitu konkurencije i da suštinski niko nije kažnjen zbog sumnje da je zloupotebio dominantan položaj na tržištu, ali da novi zakon već nekoliko meseci pruža mogućnost da Komisija direktno izriče sankcije.

"Komisija može da kažnjava one za koje se utvrdi da su se ogrešili o zakon, da su zloupotrebili dominantni položaj i da su u nedozvoljenoj koncentraciji. Zakon predviđa izuzetno rigorozne kazne, koje se kreću do 10 odsto od godišnjeg prometa i siguran sam da je to ozbiljno upozorenje svima", istakao je Milosavljević.

 

Elektronska trgovina u Srbiji

 

U funkcionisanju elektronske trgovine postoje problemi, i pored zakona koji je donet lane, pre svega u nedovoljnom i nejedinstvenom tretmanu e – trgovanja, ukazao je Milosavljević.

On je objasnio da Uprava carina drugačije tretira proizvode koji elektronskim putem stižu u Srbiju u odnosu na one koje građani unose prilikom vraćanja iz inostranstva.

Tu postoje iznosi do kojih je svako oslobođen plaćanja carine, što nije slučaj kod pošiljki e- trgovine. To je ograničavajući faktor daljeg i ubrzanog razvoja e- trgovanja, rekao je ministar, ukazavši da je lane u Evropi e-trgovina ostvarila više od 250 milijardi evra prometa.

Milosavljević je rekao da e-trgovina raste i u Srbiji, iako znatno ispod potencijala tržišta i potreba i želja potrošača, pa ministarstva trgovine i finansija razmatraju taj problem sa Upravom carina, kako bi se on uskoro otklonio.

Ministar je najavio da će ove godine biti donet i novi Zakon o trgovini, o kojem je javna rasparava trajala devet meseci, a koji treba da garantuje slobodnu trgovinu i ravnopravan položaj svih trgovaca na jedinstvenom i celovitom tržištu Srbije.

Zakon će prvi put regulisati i promet na pijacama, gde će svoje proizvode moći da prodaju samo registrovana poljoprivredna gazdinstva, kojih sada ima oko 400.000, a regulisaće i način na koji će to činiti pripadnici slobodnih profesija, kao što su umetnici i zanatlije, ukazao je Milosavljević.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here