EPA/Justin Lane

S hrvatskog tržišta povlači se lek Champix zbog povišenog nivoa nitrozaminske nečistoće u odnosu na prihvatljiv nivo unosa propisanog u EU, saopštila je u Hrvatska agencija za lekove i medicinske proizvode (HALMED).

“Kompanija Pfizer Croatia, ovlašćena za stavljanje u promet leka Champix u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinske proizvode (HALMED) sprovodi povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sledeće serije navedenih farmaceutskih oblika predmetnog leka:
– serija 00023401 leka Champix1 mg filmom obložene tablete
– serija 00022025 leka Champix 0,5 mg i 1 mg filmom obložene tablete

Navedeni postupak povlačenja sprovodi se zbog povišenog nivoa nitrozaminske nečistoće u leku u odnosu na prihvatljive nivoe unosa propisane u Evropskoj uniji (EU). Na temelju dostupnih podataka, trenutno ne postoji rizik za bolesnike koji uzimaju ovaj lek.

Uz ovo saopštenje objavljeno je i Pismo zdravstvenim radnicima:

“Podsećamo da su zdravstveni radnici obavezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu leka, kao i neispravnost u sadržini leka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lek takođe mogu nuspojavu da prijave HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom lekaru ili lekaru radi savetovanja o načinu nastavka terapije”.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here