Slike Atomska banja

U želji da pratimo vaše stanje i oporavak,ali i da kompletiramo vašu dijagnostiku, od sada i kod nas, u Atomskoj banji „Gornja Trepča“, možete sprovesti elektrodijagnostičke procedure.

Elektrodijagnosticke metode se koriste za ispitivanje funkcije neuromišićnog sistema.
Primenjuju sa ciljem utvrdjivanja da li postoji oštećenje, kog je stepena i mogućnosti funkcionalnog oporavka , pomaže pri određivanju terapije i praćenju uspeha primenjene terapije. Pruža nam i informacije da li je oštećenje na nivou nerva ili mišića, da li je oštećenje akutno ili hronično, da li je mišić patološki izmenjen, da li je oštećenje na nivou centralnog ili perifernog motoroneurona…


Elektromioneurografija ( EMNG) ima veliku primenu u dijagnostici kod degenerativnih oboljenja kičmenog stuba- cervikalni i lumbalni sindrom, kod diskus hernija, u traumatskim lezijama, kod neuropatija, kod karpal tunel sindroma, kod povreda I oboljenja mišića, dermatomiozitisa, polimiozitisa i neuroloških oboljenja.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime