EPA/Christian Bruna
Skoro prazan auto-put u Austriji

Od danas na snagu stupa na snagu izmena Zakona o saobraćaju koja predvića veće kazne za prekoračenje ograničenja brzine.

Za prekoračenje ograničenja brzine u naseljenom mestu i na otvorenom putu preti kazna do 5.000 evra, a i vozač mora računati da će duže ostati bez dozvole.

Do sada je za prvo prekoračenje brzine za između 41 i 60 kilometara na čas u naseljenom mestu pretila kazna oduzimanja dozvole na dve nedelje, a od sada ona je na mesec dana.

Ako se prekoračenje ponovi, u toku četiri godine, onda preti oduzimanje dozvole na tri meseca, a sa svakim daljim kršenjem se oduzimanje dozvole povećava za tri do šest meseci.

Naime poeni koji se upisuju u registar za prekršaje brišu se tek nakon četiri godine, a ne posle tri kao do sada.

Dodatno se i novčana kazna, u slučaju ponavljanja kršenja ograničenja brzine povećava za više od 50 odsto, na primer maksimalna kazna sa 2.180 na 5.000 evra.

Zakon donosi i povećanje kazne za “obično” prekoračenje brzine.

Ko prekorači brzinu za više od 30 kilometara mora od sada da plati 150 umesto 70 evra.

Ko u naseljenom mestu prekorači brzinu za više od 40 ili na otvorenom za više od 50 kilometara na sat mora platiti najmanje 300 umesto dosadašnjih 150 evra.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here