pixabay.com

Kako se vi lično osećate u vezi sa svojim brakom zavisi pre svega od toga kako se vi i vaš partner odnosite jedno prema drugom. Dakle, vaš međusobni odnos je ono što je ključno.

Taj odnos je zapravo način na koji tražite ono što želite od svog partnera, rešavate nesuglasice, izbegavate sukobe, izražavate osećanja i razgovarate o onom što vas brine.

Samim tim svaki brak je priča za sebe, jer način na koji se odnosite prema svom partner je taj koji vam može dati alatke u ruke da procenite vlastiti brak. U nastavku teksta saznajte kako da procenite svoj brak.

Njegove i njene uloge u braku

U svakom heteroseksualnom braku, muž i žena nesvesno preuzimaju na sebe “njegove i njene” uloge. Oni se pridržavaju društveno propisanih uloga koje su im od davnina nametnute. U ovakvoj vrsti odnosa, pol diktira šta muškarci i žene žele i kako to da postignu. Ne primenjivati ova rodna očekivanja znači biti “manje žensko” i “manje muško” u braku.

Zamislite muža koji je imao težak dan na poslu i koji se kako bi odglumio svoju ulogu muškarca u kući, samo sklupča na svojoj fotelji, dajući pritom ženi mogućnost da brine o njemu. Međutim, način na koji ćete reagovati zavisi od vaše definicije ženske uloge u kući. Kako biste procenili svoj brak zapitajte se da li se osećate zaglavljeno u svojoj ulozi supruge ili uživate u njoj?

Transakcija – poslovni model

Mlade osobe traže sve novije načine da međusobno komuniciraju pa se okreću psiholozima, socijalnim radnicima i braćnim savetnicima. Ove vrste pomoći predlažu ideju transakcije, koja nam dolazi iz poslovnog sveta. Kada se to primeni na primeru braka to znači da radite stvari jedno za drugo uz određena očekivanja.

Ako na primer par pokušava da izbegne da bude u braku koji je definisan polom, on se tada trudi da ravnopravno podeli kućne poslove i obaveze. Ali, ta priča je na relaciji “uradi ti svoj deo posla i ja ću svoj”.

Osnovna ideja je da žena zadovolji potrebe muškarca, ali i on njene. Kako biste procenili svoj brak razmislite o tome da li imate pravo na određene stvari od svog supruga? Da li mislite da je fer da od njega zahtevate određene stvari, jer ste kod kuće sa decom, ili radite više nego on?

Interakcija u saradnji

Pregovaranje o stvarima koje su vam bitne je zaista važno u braku. To se odnosi na vaše želje, koje su sasvim druga kategorija od vaših potreba. Ovaj pristup zahteva od partnera u braku sa zadrže perspektivu sebe i kao pojedinca i para.

Dakle, vi morate imati osećaj da ste zajedno u ovome ali i da imate svoje individualne životne planove. Želje dakle proizilaze iz životnih planova i one nisu prava koja se moraju ispuniti. To su stvari koje cenite i o kojima ste voljni da pregovarate sa partnerom.

Ova vrsta pregovora nije kao prethodna u kojoj se očekuje nešto zauzvrat. To nije transakcija. Zapitajte se da li vaš suprug vrednuje vaše želje koliko i svoje? Nijedna osoba u vezi ne bi trebalo da bude po ovom pitanju privilegovana.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here