Šoškić: Ne marim za pritiske

0

"Mislim da će razgovori među koalicionim partnerima u Vladi oko kandidata za novog guvernera potrajati, a tek nakon toga počinje procedura izbora guvernera u Skupštini Srbije", rekao je Šoškić u intervjuu za novi NIN.

Komentarišući ocene ekonimista, koji su skeptični u pogledu nezavisnosti budućeg guvernera, on je rekao da su pristisci "normalna stvar, to je jedna naglašenija forma lobiranja koja je legitimna u svakom demokratskom sistemu".

 

NBS je spremna da odoli pritiscima: Dejan Šoškić
 

"Ono što je važno, to je da postoje instrumenti i institucionalni mehanizmi koji obezbeđuju nezavisnost pojednih insititucija. I jedno i drugo kod nas u dobroj meri postoji", ocenio je Šoškić.

Prema njegovoj oceni, "NBS je, i danas takva kakva jeste, sposobna da odoli toj vrsti pritisaka i verujem da će i novi zakon biti formulisan tako da tu nezavisnost dodatno obezbedi".

U protivnom, dodao je on, "to bi bilo suprotno standardima međunarodnih finansijskih institucija i Evropske centralne banke. Ako bismo izgubili tu nezavisnot povećao bi se i kreditni rizik zemlje, a to svakako ne bi bilo dobro ni za koga".

Govoreći o trećoj varijanti, a to je kontrolisano plivajući devizni kurs kakav mi imamo, on je ocenio "da je upravo zbog tog režima deviznog kursa i depresijacije dinara efekat svetske krize na Srbiju amortizovan i da smo prošli bolje nego što su se mnogi nadali".

"Zato mi sada ne moramo da povučemo sav iznos dogovoren sa MMF – om već samo deo tih sredstava", istakao je Šoškić.

Na pitanje da li će, ako bude guverner, biti spreman da se odupre svim pritiscima, Šoškic je rekao da, "ko god da bude guverner, toga treba da se prihvati samo ako je spreman da snagu argumenata stavi u prvi plan. Naravno, i da čuje svaki argument i svako mišljenje, ali da ne podleže nijednoj vrsti pritisaka".

S obzirom na to da se pripremaju izmene Zakona o Narodnoj banci Srbije, on je ocenio da će od samog zakona zavisiti kolika će biti odbrambena sposobnost guvernera i njegovih saradnika.

"Ja bih sačekao da vidim kakav će biti predlog Ministarstva finansija i da na bazi toga ocenjujem u kom pravcu će ići sistem odlučivanja u NBS", rekao je Šoškić i dodao da lično veruje "da će se ići samo korak napred, nikako nazad jer bi sve drugo bilo neprihvatljivo sa aspekta procesa našeg približavanja EU".

Prema njegovim rečima, "budući zakon bi bez sumnje trebalo da obezbedi najviši mogući nivo nezavisnosti centralne banke". Na pitanje kakvo je njegovo mišljenje o režimu deviznog krusa, Šoškić je odgovorio da tu svakako postoji nekoliko opcija, koje su često pominjane u javnosti.

"Jedna je takozvani karensi bord, režim kakav na primer imaju Bugarska i BiH. To znači da vi imate obavezu da emitujete određenu količinu novca samo ukoliko imate za to odgovarajuće devizne rezerve. Druga varijanta je fiksni devizni kurs koji sa sobom nosi rizik jer preuzimate obavezu da taj fiksiran kurs branite po svaku cenu a to može da bude jako skupo", podsetio je Šoškić.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here