Zatrovana i Drina, a država ne reaguje

0

Zagađenje će stići u Savu i Dunav: Gvožđe, arsel i olovo u Drini
 

Tako su potvrđena upozorenja iz Loznice da će posle Kostajničkog potoka, Korenite i Jadra teški metali stići i do Drine, ali, uprkos tome, odgovarajuće reakcije države još nema.

 

Jadar prepun teških metala

Na sredini Jadra, pre uliva u Drinu, dobijena vrednost ukupnog gvožđa i arsena odgovara petoj klasi kvaliteta voda, mangana trećoj, a rastvorenog olova odgovara trećoj i četvrtoj klasi kvaliteta voda. Analiza uzoraka vode uzetih 3. oktobra pokazuje da se u Jadru, kod sela Bradić, 500 metara uzvodno i 500 ispod uliva reke Korenite nalaze povišene vrednosti gvožđa, arsena, mangana i rastvorenog olova i nikla koje odgovaraju od treće do pete klase kvaliteta voda.

Deset kilometara uzvodno od ušća Jadra u Drinu, na desnoj obali, vrednost ukupnog gvožđa odgovara trećoj klasi kvaliteta vode, dok u Badovincima vrednost gvožđa i arsena odgovara trećoj, a rastvorenog olova trećoj i četvrtoj klasi kvaliteta vode. Inače, treća klasa su vode koje se mogu upotrebljavati za navodnjavanje, a posle savremenih metoda prečišćavanja i u industriji, osim prehrambenoj, dok one četvrte klase svojim kvalitetom nepovoljno deluju na životnu sredinu i mogu se upotrebljavati samo posle primene posebnih metoda prečišćavanja.

Prema rečima Dragoslava Dobrića, člana Gradskog veća, Loznica je tražeći reakciju nadležnih više puta upozoravala na to da će teški metali stići do Drine.

– Ispunjava se naša tvrdnja da će metali dospeti u Drinu, a svakako će i u Savu i Dunav, pa i dalje, i postati prekogranični problem – rekao je on.

Zbog ove ekološke katastrofe, u Loznici je 22. septembra održana vanredna sednica Gradskog veća na kojoj je odlučeno da se od Vlade Srbije zatraži hitno rešavanje problema isticanje jalovine u Kostajniku, da grad Loznica formira radno telo koje bi stalno, u saradnji sa nadležnim inspekcijama, pratilo dešavanja na terenu i da, ukoliko se ovi zahtevi ne nađu na sednici Vlade Srbije, ili ne bude njenog odgovora, gradonačelnik Loznice sa kolegama iz Krupnja, Bogatića i Šapca zatraži prijem kod premijera, ili nekoga koga on ovlasti da ga lično obaveste o problemu.

Jedino što se od tada desilo jeste da je u Loznicu samoinicijativno došao Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, koji je obećao da će preduzeti sve što je u njegovoj moći, a u međuvremenu je urađena analiza vode iz Drine, što je Loznica još ranije tražila. Kako se ispostavilo, teški metali plove Drinom, ali ni to, očigledno, nije dovoljno da probudi nadležne.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here