Agencija: Drina i Sava nisu ugrožene

0

Zagađenost će u Drini i Savi biti do 100 puta manja od one i Jadru
 

"Građani nemaju razlog za zabrinutost, jer će zbog mnogo većeg protoka Drine i Save koncentracija biti i 100 puta manja od one utvrđene u Jadru", kazao je agenciji Beta zamenik direktora Agencije Dejan Lekić.

 

Prema njegovim rečima, analiza uzoraka vode uzetih 17. jula, koje je Agencija uradila pet kilometara ispod ušća reke Korenite u Jadar, pokazala je da je zahtevan kvalitet vode u reci Jadar prekoračen po više parametara.

 

Lekić je kazao da je utvrđeno da vrednost rastvorenog kadmijuma odgovara trećoj i četvrtoj klasi kvaliteta voda, vrednost mangana i arsena četvrtoj, a vrednost gvožđa odgovara petoj klasi kvaliteta voda, što predstavlja maksimalno zagađenje.

 

Srbiji preti ekološka katastrofa

 

"Prema stručnim procenama, zagađenje može minimalno uticati na ljudsko zdravlje u nizvodnim vodotokovima, odnosno na Drinu i Savu, jer će deo ovih materija da se slegne u korito Jadra. Proticaj reke Drine 25 puta je veći nego proticaj Jadra, a proticaj Save četiri puta veći od proticaja Drine, što će razblažiti koncentraciju teških metala", rekao je Lekić.

 

On je istakao da će Drina i Sava, bez obzira na izlivanje otrovne jalovine, ostati u zahtevanoj drugoj kategoriji po kvalitetu vode.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here