У ОВОМ ИЗДАЊУ ИМАМО ЈЕДАН ЗАНИМЉИВ И ВРЛО ЈЕДИНСТВЕН МЕТОДИЧКО ДИДАКТИЧКИ ПРИСТУП У ОБРАДИ ЋИРИЛИЧНИХ СЛОВА, ШТО ЋЕ СЕ ДОПАСТИ КАКО НАСТАВНИЦИМА ТАКО И УЧЕНИЦИМА.

Са друге стране, обрада слова је на један врло успешан начин повезана и са текстовима чији су садржаји у вези са нашом историјом, културом, значајним личностима или догађајима.

Поред наведеног, велику вредност представља место и пажња усмерена на „мале читаоце“ „Вeсти“; одвојен је простор где могу да покажу своје знање и на тај начин мотивишу своје вршњаке да се укључе у учење српског језика и ћирилице, а и у саму интеракцију са садржајем.

Допунска настава у иностранству има квалитетну, успешну и позитивну сарадњу са редакцијом дневног листа „Вести“.

Редакција „Vести“ је присутна у свим важним догађајима везаним за тему и наставу српског језика у иностранству.

Континуирано се прати рад допунске школе како у самој учионици, у оквиру редовне наставе, тако и ван учионице, у оквиру ваннаставних активности.

Текстови који се објављују у „Вестима“ су увек афирмативно написани. Усмерени су на промоцију рада наставника и ученичких постигнућа, њихових резултата и продуката.