НАШ НАЈВЕЋИ ЗАДАТАК ЈЕСТЕ НЕГОВАЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА, КАО И ОЧУВАЊА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА.