Iako se praktikuje u celom svetu, a poreklom je iz Indije, u našim krajevima tek poslednjih decenija zaokupira sve više pažnje. Predstavljamo vam neke osnovne podatke o jogi na koje ćemo se ubuduće nadovezivati.

Joga je jedan od najviše primenjivanih indijskih filozofskih sistema. Reč potiče od sanskritskog korena juđ što znači vezati zajedno, držati čvrsto, a podrazumeva da se sledbenik joge putem samodiscipline može osloboditi zabluda kako bi se individualni duh sjedinio sa univerzalnom dimenzijom postojanja.

I životinje se protežu u skladu sa konstitucijom

Ona deluje na sva tri aspekta čovekovog bića – umi, duhovni i telesni.

Drevni izvori pominju 108 sistema joga. U savremenim uslovima izdvaja se 5 sistema:

Đnjana – to je put istraživanja mudrosti i znanja.
Bhakti joga – put ljubavi, odanosti i posvećenja.
Karma joga – put rada i aktivnosti.
Hatha joga – uravnoteženost telesnih, umnih i duhovnih snaga.
Rađa joga – put samoposmatranja.

Svi ovi sistemi (koliko god različiti bili) vode ka istom cilju: dobrom telesnom zdravlju, mentalnoj ravnoteži i višem nivou svesti.

Joga je duboko intimna lična disciplina koja vas vodi ka najboljoj verziji sebe.

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime