Trenutak večnosti 63. padobranske brigade

Privatna arhiva
Foto: Arhiva

Trenutak večnosti 63. padobranske (1): Majke su dvaput zaplakale

Roman padobranca veterana Momčila Minića ledi krv, ali izaziva i strahopoštovanje

Trenutak večnosti 63. padobranske (2): Proboj sprečiti po svaku cenu!

NATO je sa pripadnicima OVK kao pešadijom planirao zauzimanje Juničkih planina, a potom većeg dela Metohije

Trenutak večnosti 63. padobranske (3): Pod vatrom granata

Našli smo se na brisanom prostoru, paljba je bila tolika da je sve pretvarala u prah...

Trenutak večnosti 63. padobranske (3): Pod vatrom granata

Našli smo se na brisanom prostoru, paljba je bila tolika da je sve pretvarala u prah...

Trenutak večnosti 63. padobranske (4): Prikradanje Koti 501

Šapatom se prenese naređenje da stanemo, zagledah se u šumicu sa leve strane, Šiptari su odmah tu preko jaruge...

Trenutak večnosti 63. padobranske (5): Prazni bunkeri na granici

Čeoni borci su primetili utvrđene zaklone od balvana i granja, pritajili se, zalegli i čekali...

Trenutak večnosti 63. padobranske (7): Početak bitke za Raša Košares

Elitne jedinice VJ osujetile su u blizini karaule Košare kopnenu invaziju Albanaca na SR Jugoslaviju

Trenutak večnosti 63. padobranske (8): Borbe prsa u prsa

Jedna automatska puška i jedna osamdesetčetvrtka držale su gomilu Albanaca prikovane za zemlju

Trenutak večnosti 63. padobranske brigade (10): Hrabrost na strmoj litici

Od prvog dana smo u šumi, na goloj zemlji bez dobrih zaklona, zasipani bombama i granatama, zapisao je Momčilo Minić

Trenutak večnosti 63. padobranske brigade (11): Egzodus Srba – kraj rata

Posmatrao sam ljude koji su odlazili, tužna lica i smrknuti pogledi govorili su o čemeru, o neodobravanju potpisanog mira...

Trenutak večnosti 63. padobranske brigade (12): Predaja Kosova

Legendarna 63. padobranska brigada Vojske Srbije najveći deo rata 1999. godine provela je na samoj srpsko-albanskoj granici, u vrletima Juničkih planina. Njihova jedinica je među poslednjima dobila naređenje da se povuče posle potpisivanja Vojno-tehničkog...

POSTAVITE KOMENTAR

Upišite vaš komentar
Upišite vaše ime